dissabte, 13 de juliol de 2019

RECOMANEM EN JULIOL 2019
RECOMANAT A PARTIR DE 6-7 ANYS:

La vaca del bric de llet/ La vaca del brik de leche
Sophie Adriansen ( text)
Mayana Itoïz ( il·l)
Birabiro edit.,2018 


  La curiositat, perduda pels adults, és el motor del protagonista d’aquesta historia, que està convençut que dins del bric de llet viu una vaca. 
Nens i nenes immerses a l'etapa de l'animisme màgic i utilitzant la generalització, veuen lògic aquest fenomen.  I es preocupen pel seu possible patiment, pel canvi de color, pel seu final quan s'acaba el paquet ...
El llibre conta també com reben nens i nenes petites la informació que arriba de les persones adultes i com adapten eixa informació a les seues idees prèvies.
Una narració que vessa humor a partir de l'exageració, encara que el text no és allò que destaquem del llibre, perquè l’originalitat de la il·lustració és el més destacable. Imatges en consonància amb el grafisme publicitari, grandàries i proporcions, perspectives divertides, primers plans que mostren allò que no diu el text …